مرکز همایش های برج میلاد

تور مجازی مرکز همایش های برج میلاد تهران

 

بازدید مجازی از مرکز همایش های برج میلاد تهران،

یک سالن اصلی و 12 سالن فرعی و فضاهای نمایشگاهی

http://www.tehranmiladtower.ir