آزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی

تور مجازی آزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف ساخت و راه اندازی فضائی متمرکز، با تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و ابزارهای تحقیقاتی در جهت پاسخگوی نیازهای اساتید، دانشجویان و محققین داخل و خارج دانشگاه، اقدام به تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه جامع تحقیقات نموده است که می تواند کمک موثری به نیازها پژوهشی کشور باشد.

 آزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی تهران در فضای به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع در خیابان ایتالیا استقرار یافته است. این آزمایشگاه در سال ۱۳۹۳ با همکاری دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی گردیده و در حال بهره برداری است.

آزمایشگاه جامع  در راستای اهداف کلی آزمایشگاه های جامع کشور ، مبنی بر ارائه خدمات آزمایشگاهی و دستگاهی، منطبق بر استانداردهای روز دنیا به دانشگاهیان، محققان، صنایع و دیگر اقشار حرکت می کند. این آزمایشگاه در تلاش است به بالاترین کیفیت و رضایت مندی مراجعین دست یابد و در برابر زمان ، انرژی و هزینه صرف شده از سوی مراجعین احساس تعهد دارد و با تکیه بر اصل رازداری و احترام به اعتماد مراجعین . صداقت، سرعت و کیفیت بالای نتایج و گزارشات را سر لوحه خود قرار داده است.