دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تور مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بازدید مجازی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر یا پلی‌تکنیک تهران،

اولین دانشگاه صنعتی کشور و یکی از باسابقه‌ ترین مؤسسات آموزش عالی ایران در زمینه فنی و مهندسی

http://virtualtour.aut.ac.ir